HUDEBNÍ OBOR

Plně kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí nabízí vašim dětem výuku níže uvedených studijních zaměření.
Podrobnější informace o učebním plánu a učebních osnovách naleznete ve „Školním vzdělávacím programu“, který si můžete stáhnout na tomto webu ve formátu PDF.

5.1.1.1. Studijní zaměření: Hra na klávesové nástroje
5.1.1.2. Studijní zaměření: Hra na klavír
5.1.1.3. Studijní zaměření: Hra na housle
5.1.1.4. Studijní zaměření: Hra na violoncello
5.1.1.5. Studijní zaměření: Hra na hoboj
5.1.1.6. Studijní zaměření: Hra na klarinet
5.1.1.7. Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu
5.1.1.8. Studijní zaměření: Hra na saxofon
5.1.1.9. Studijní zaměření: Hra na trubku
5.1.1.10. Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu
5.1.1.11. Studijní zaměření: Hra na kytaru
5.1.1.12. Studijní zaměření: Sólový zpěv
 

Kromě výuky hry na zvolný nástroj navštěvují žáci tohoto oboru jednou týdně hodinu nauky o hudbě.

 

Úkolem hudebního oboru je pedagogicky stavět na hudebním nadání žáků, rozvíjet v maximální míře hudebnost a technickou vyspělost.

 

Snažíme se budovat žákovu sebedůvěru a učíme ho respektovat vlastní možnosti. Žák by se měl naučit mít rád svůj nástroj, který by mu měl být zdrojem radosti a hudební krásy a věřit v poctivou práci, která jediná otevírá cestu k dalším úspěchům.