VÝTVARNÝ OBOR
 

5.2.1.1.

 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: KOMPLEXNÍ VÝTVARNÁ
   TVORBA

Školní vzdělávací program studijního zaměření Komplexní výtvarná tvorba… ke stažení zde

 

Výtvarná tvorba:

Obsah předmětu „Plošná tvorba“:

Základní učivo:

 • kresba (tužka, pero, dřívko, rudka a uhel)

 • malba (tempera, pastel, anilínové barvy, kvaš, olejový pastel, pastelky)

 • grafika (tisk z výšky - linoryt, tisk z hloubky - suchá jehla, materiálový tisk)

Obsah předmětu „Prostorová tvorba“:

Základní učivo:

 • tvorba ze samotvrdnoucí hmoty

 • prostorová tvorba s papírem

 • kašírování

 • lepení, tvarování, modelování, konstruování

Doplňující učivo:

 • tvorba s textilem - šití, stříhání, proplétaní, omotávání, vyšívání, lepení

 • landart - tvorba s přírodninami

 • kombinované techniky

 • kraslice

 • přáníčka

 • tvorba s korálky

 • adventní věnce

 • tupování

 • koláže

Výtvarná kultura:

Výuka výtvarné kultury, poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost se prolíná celou výukou a není samostatně hodnocena.

 

Dodatek:

Látku tohoto studijního zaměření nelze rozdělit do ročníků, protože se s ní dítě setkává odmalička až do dospělosti v nejrůznějších podobách. Látka je vybírána v souladu s pojetím výuky. K osvojení učiva dochází vrstvením zkušeností, které se utvářejí jak tvorbou, tak experimentací, vytrácejí se, obnovují a vzájemně se doplňují.

 

 

 

Výtvarná tvorba, která je vyučována v naší škole, podporuje každé i méně nadané dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost, esteticky cítící, ohleduplnou a kamarádskou.

Dítě se učí nebát se barev - míchat je, ladit a vůbec vytvářet svět kolem sebe veselejší a krásnější. V hodinách děti poslouchají pohádky, příběhy i hudbu různých žánrů. Cílem výuky je rozvoj vztahu ke všemu krásnému a snaha nalézt cestu i k dávno zapomenutým odkazům našich předků.

ke stažení:

Komplexní výtvarná tvorba
DEFINITIVNÍ ŠVP

 

 


 

Výtvarný obor vyučuje

Mgr. Darina Hrušková

 

Již od malička bylo mým snem stát se malířkou. V současnosti se mi tento sen postupně plní a barvy mě neustále provází... Ve své osobní tvorbě se však věnuji i dalším technikám - fotografii, patchworku, šití, tkaní, ručním prácím a tvorbě šperků. Také ráda zpívám a hraji na kytaru. Moc mne těší cestování a poznávání nových kultur. Inspirací je mi především příroda a lidé okolo mě.

 

Během svých studií jsem si postupně začala uvědomovat, že i když mne samotná tvorba naplňuje štěstím, postrádám možnost své zkušenosti předávat. Proto se nyní věnuji vyučování výtvarného oboru na této škole a snažím se vést žáky k originalitě, jedinečnosti a sebepoznání.