SEKRETARIÁT

Paní Eva Malicherová je v naší organizaci zaměstnána od roku 1995. Má na starosti administrativu, účetnictví, rozpočet a také personalistiku.

zus.senov@seznam.cz.

tel.: 596 887 421

Paní Gabriela Krejsová je v naší organizaci zaměstnána od roku 2013. Má na starosti administrativu, evidenci žáků, platby školného a také účetnictví.

zus.senov@seznam.cz

tel.: 596 887 421