ŠKOLNÉ

 • Školné je hrazeno jednorázové vždy na začátku pololetí.

 • Výše školného od 1.září 2018:

  • Hudební obor 1 700 Kč

  Výtvarný obor

  • Komplexní výtvarná tvorba 1 100 Kč

  • Multimediální tvorba 1 500 Kč

 • Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem na účet organizace číslo:

 1683825339/0800

zřízeného u České spořitelny, a.s.
nebo složenkou, kterou obdržíte od pedagoga svého dítěte
 

UPOZORNĚNÍ:

 

Při provádění úhrady školného nezapomeňte vyplnit níže uvedené údaje:

 • variabilní symbol = kód platby

 • specifický symbol = rodné číslo dítěte

 

Úhrady školného jsou evidovány prostřednictvím počítačového programu. Tento program přiděluje kódy jednotlivým platbám. Na základě kódu je předepsaná platba spárována s uhrazenou částkou, z tohoto důvodu je velice důležité, aby byl variabilní i specifický symbol vyplněný správně. Kód platby se dozvíte u pedagoga svého dítěte nebo na sekretariátě školy.